Polygo


 

 

Byggsystemet Polygo

 

Polygo är ett byggsystem av platta triangulära bitar av polypropenplast som kan kopplas ihop för att bygga skulpturer. Var och en av de tre sidorna av Polygotriangeln har antingen en hake eller en slits. Man kan koppla ihop Polygobitar till varandra i valfri vinkel, vilket gör att möjligheterna för vad man kan bygga är oändliga.

 

 

Polygo_building-pieces__byggsystem_Butiken-Republiken

 

 

Det går att bygga komplexa strukturer som består av mönster av upprepade grundenheter eller enklare strukturer som till exempel genom att bygga ett yttre skal runt figurala former. De flesta skulpturer som består av mönster av upprepade grundenheter är även mycket lämpliga att bygga i grupp eftersom varje person kan bygga egna enheter som sedan kopplas samman till en gemensam skulptur.

 

Polygo föddes i en kreativ mix i Göteborg där Sergej Reve, Olle Bjerkås och Jakob Uhlin innoveradede de första prototyperna för att skapa ett geometriskt byggsystem med platt material utan lim och tejp. By Republikens modeller är designade av Jakob Uhlin och bygger på hans utvecklingspår sprunget ur denna grund. 

 

Förutom By Republikens modeller erbjuder vi verk med ursprung i Polygo av Olle Bjerkås och Lulian Simion Belea.

 

Republiken har även utvecklat Polygo Play ett byggsystem som likväl är sprunget ur Polygo men som har fler grundformer och lämpar si att bygga mindre figurer av.

 

Butiken har många produkter och workshops som innehåller Polygo.

 

 

 

English

Polygo Building System

 

Polygo is the name of a system of flat triangular polypropylene pieces that can be connected to form sculptures. Each of the three sides of the Polygo triangle has either a hook or a slit. This allows connection of Polygo pieces to each other at any angle, enabling infinite possibilities.

 

The idea and urge to invent Polygo emerged after finishing a 17 meters tall Sierpinski fractal pyramid in Frihamnen, Gothenburg in 2014 using a lot of adhesive to bond and couple tetrahedrons. The creative minds of Sergej Reve, Olle Bjerkås and Jakob Uhlin played together to invent and design this new building system. 

The Polygo design uses hooks and slits instead of adhesives to couple pieces together. This easy coupling enables the possibility to both connect and disconnect the Polygo pieces for new designs or material recycling.

Today By Republiken is ready after many refinements and innovations to enter the next chapter of refinement of the Polygo design to build on recycled materials. 

 

Polygo can be built as small subunits that are connected to become a larger unit, that itself may connect to an even larger unit, as free form figural or non-figural sculptures or as an outer shell around figural shapes. Until now, we have focused on building lamp sculptures, but Polygo can really be used to form anything from room dividers to children’s playhouses. Polygo lamp sculptures that consists of connected subunits are also very suitable to build in a collaborative manner manifesting the building power of a team.

 

The sculptures are built by hand, piece by piece, and once finished they can be kept as is. However, built with Polygo, there are always hooks and slits exposed, communicating to our minds to continue building and exploring.