MALMÖ UPCYCLING SERVICE


 

 malmo upcycling service butiken republiken stockholm design week mosebacke design district

 

M.U.S (Malmö Upcycling Service) är ett designkollektiv baserat i Malmö. Initiativet syftar till att generera nya ideér kring hur man kan formge och producera på ett mer hållbart sätt samt skapa förutsättningar för cirkulär tillverkning. Genom att återanvända spillmaterial från den lokala tillverkningsindustrin skapas möjligheter för att formge unika och personliga produkter i liten skala. Initiativet drivs idag av industridesignerna Anna Gudmundsdottir, Britt Jönsson, Emilia Borgvall och Pauline Matika.

 

Under möbelmässan kommer M.U.S presentera sin senaste kollektion ”Odds & Ends” i en installation hos Butiken Republiken. För kollektionen så har M.U.S arbetat med ett urval av spillmaterial insamlat från 6 olika, lokala industrier. Med dessa material har de experimenterat och utforskat hur spillet enkelt kan bearbetas och utvecklas till nya produkter. Fokus har varit att, med enkla medel, höja värdet av materialet till något vackert snarare än oönskat för att förändra synen på spill.

 

Läs mer på www.malmoupcyclingservice.com

 

malmö upcycling service butiken republiken stockholm design week mosebacke design district