BY REPUBLIKEN


 SWEDISH VERSION BELOW

 

 

Lamp-building workshop during Stockholm Design Week

 

 

multilamp multilampa teambuilding workshop butiken republiken design polygo

Photo: Lucia Röed Kangur

 

We will arrange a lamp-building workshop where we will build a multilamp together with the visitors.

The workshop will continue during the whole Stockholm Design Week 5-11 February.

The multilamp has got its name because it has a lot of many: many colors, many facets, many persons that build together and many different results because the color and shape depend on the participants. The multilamp is built by Polygo, a plastic plastic triangular building system that can be combined into different shapes such as lamps and sculptures.

The multilamp is a light sculpture that grows bit by bit as Polygo triangle is added. The multilamp enables joint creation where the individual's contribution is highlighted and strengthens the whole. The result is beautifully organic.

 

Read more about: 

Our Multilamps

By Republiken 

Get press pictures

 

 

 

SVENSK VERSION

Under hela Designveckan 5 - 11 februari bygger Butiken Republiken tillsammans med besökare sin egen design, Multilampan. Den har fått sitt namn för att den har mycket av många: många färger, många facetter, många som bygger tillsammans och många slutresultat eftersom färg och form beror på deltagarna. Multilampan byggs av Polygo, ett byggsystem av trianglar i plast som går att kombinera till olika former så som lampor och skulpturer. Multilampan är en ljusskulptur som växer fram bit för bit allteftersom Polygobitarna tillförs. Multilampan möjliggör gemensamt skapande där individens bidrag lyfts fram och stärker helheten. Under Designveckan kommer vi för första gången visa Polygobitar som vi tillverkar i återvunnen plast. Resultatet blir vackert organiskt. 

 

Läs mer om:

Multilampa 

By Republiken 

Pressbilder finns här